2 comments on “Las Vegas och Los Angeles!

    • admin on ·

      Det blir i juni, men grattis till att ni ska gifta er och i Las Vegas, wow:)